Facet Wiki

PC App Portaal Veelgestelde Vragen

 

 

 

Windows

Wat zijn de volledige minimale systeemeisen?


Uw computer moet minimaal over Windows 10 of Windows 11 beschikken. De werking en weergave van de Facet PC App Portaal kan niet worden gegarandeerd als er gebruik wordt gemaakt van oudere Windows versies zoals Windows 7, Windows 8/8.1 of als u gebruik maakt van bèta versies van (bijvoorbeeld) Windows 11.

·  4GB RAM is minimaal benodigd (meer wordt aangeraden).

·  Minimaal 350MB vrije schijfruimte is vereist.

 

Windows 8.1 wordt niet meer ondersteund?


Microsoft heeft de ondersteuning voor Windows 8.1 stopgezet. Dit betekent automatisch dat wij dit platform niet meer kunnen ondersteunen. De Facet PC App Portaal zal steeds worden bijgewerkt waarbij nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd. Soms worden ook updates van Windows vereist om de Facet PC App Portaal te laten functioneren. Windows 8.1 ontvangt deze updates niet meer. Hierdoor kunnen wij de werking onder Windows 8.1 niet garanderen. Mogelijk werkt Windows 8.1 momenteel nog wel, we kunnen niet garanderen dat dit zo blijft.

 

In de handleiding wordt een andere App versie getoond op de screenshots dan ik in gebruik heb?


In principe wordt in de handleiding geprobeerd de laatste versie te tonen. De stappe

n die worden getoond kunnen ook worden toegepast als de versie die u in gebruik hebt, afwijkt dan de versie in de handleiding.

De getoonde Windows schermen zien er bij mij anders uit.


Per Windows versie kunnen de schermen er iets anders uitzien. Inhoudelijk kloppen de stappen en zijn dan ook te gebruiken voor elke ondersteunde Windows versie.
 

In de handleiding wordt er gesproken over de PC App Portaal van Facet. Bij mij wordt behalve de naam van het programma ook ‘Quintor’ of ‘DUO/CvTE’ getoond. Wat hebben deze te maken met de software?


Afhankelijk van de Windows versie zal de Windows installer een fabrikant naam uit de installatiebestanden halen of juist helemaal niet. Windows installer kan uit het (SSL) certificaat een naam halen (Quintor), uit de string van de ‘Company name’ een naam halen (Duo/CvTE) of dus helemaal geen naam tonen. Leest de Windows installer geen naam uit dan wordt alleen de naam van het programma getoond zoals getoond.

 

 

Kan een virusscanner de installatie van de App blokkeren?

 

Ja! Het is mogelijk dat, als u een actieve virusscanner hebt, deze uitvoerbare installatiebestanden (.exe) niet zomaar toestaat. Dit merkt u doordat er tijdens de installatie een melding wordt getoond dat de installatie niet wordt toegestaan of dat er een foutmelding wordt getoond als de installatie moet beginnen.

Soms kunt u, afhankelijk van de virusscanner die gebruikt wordt, het virusschild gedurende de installatie of een bepaalde tijd uitschakelen. Veel virusscanners staan het toe om het antivirus icoontje, dat vaak onderin de taakbalk staat, met de rechtermuisknop aan te klikken en dan te kiezen voor uitschakelen of om virusschilden tijdelijk uit te zetten. Na installatie kunt u deze weer inschakelen.

Hieronder ziet u een afbeelding hoe de virusscanner Avast dit toont.*

 

image-20240507-071507.png
Voorbeeld Avast virusscanner

*Als uw virusscanner deze optie niet heeft maar u mag door uw virusscanner geen programma’s installeren, dan moet u zich wenden tot de documentatie of de website van de fabrikant van de virusscanner voor meer informatie.

 

App kan niet worden geinstalleerd wegens validatieprobleem Microsoft

Windows 10 en 11 kunnen, als deze up-to-date zijn, bepaalde beveiligingsinstellingen hebben aangepast op uw Windows computer. Daardoor kan het gebeuren dat er een pop-up scherm verschijnt dat de app niet door Microsoft is gevalideerd. Dit is logisch, de app komt niet uit de Microsoft store. Zie ook de volgende afbeelding voor de betreffende Pop-up.

 

image-20240507-071813.png
Validatie pop-up Microsoft App Store

Krijgt u deze melding in beeld, dan klikt u in de pop-up op ‘Mijn aanbevelingsinstellingen voor Apps wijzigen’. 

Er wordt een nieuw scherm geopend. Bij ‘Apps en onderdelen’ staat een dropdown menu waar nu staat ‘Alleen de Microsoft Store (aanbevolen)’. Zie de volgende afbeelding.

 

 

Klik op het pijltje aan de rechterkant van je dropdown menu en kies ‘Overal’.

 

Doe nu de installatiestappen opnieuw.

 

 

Mac OS


Wat zijn de volledige minimale systeemeisen?


Uw computer moet minimaal over Mac OS 10.15 (Catalina) beschikken. De werking en weergave van de Facet PC App Portaal kan niet worden gegarandeerd als er gebruik wordt gemaakt van oudere Mac OS versies die niet meer door Apple worden bijgewerkt. Treden er weergave problemen op terwijl er met de minimale OS versies wordt gebruikt, dan wordt verzocht het OS te updaten naar een nieuwere versie waar Apple (nog) wel ondersteuning op biedt.

· 4GB RAM is minimaal benodigd (meer wordt aangeraden).

· Minimaal 350MB vrije schijfruimte is vereist.

 

Mijn Mac voldoet aan de minimale eisen. Toch loopt de App niet stabiel of loopt vast/start niet op.


Zorg ervoor dat de Mac is voorzien van alle mogelijke updates van het OS.

Voor Catalina is OS versie 10.15.7 de laatste uitgave, uit juli 2021. Mochten er problemen blijven bestaan dan is het raadzaam om het OS bij te werken naar een hogere versie (Big Sur of hoger).

Mochten er echter problemen ontstaan op systemen die niet meer actief door Apple worden bijgewerkt dan kunnen wij niets anders dan aanraden om het OS te updaten.

 

De screenshots in de handleiding wijken iets af van de schermen die ik zie in mijn Mac OS.


Mogelijk gebruikt u een andere versie van Mac OS. Schermen zijn niet altijd gelijk in alle Mac OS versies.

Soms zet Apple schermen op een andere locatie neer bij een update of hernoemt Apple de schermen. Normaliter zijn de door ons genoemde schermen bruikbaar voor alle Mac OS versies.

 

In de handleiding wordt een andere App versie getoond op de screenshots dan ik in gebruik heb?


In principe wordt in de handleiding geprobeerd de laatste versie te tonen. De stappen die worden getoond kunnen ook worden toegepast als de App versie die u in gebruik hebt, afwijkt dan de versie in de handleiding.

 

Werkt de Facet PC App Portaal op Silicon architectuur?


De Facet PC App Portaal heef ondersteuning voor gebruik op Silicon architectuur.

Het Apple Silicon platform is een relatief nieuw hardware platform. De Facet PC App Portaal die op dit moment beschikbaar is, is geschikt voor gebruik op X86-64 Intel hardware maar heeft ook ondersteuning voor Silicon hardware.

Zodra de Facet PC App Portaal wordt geïnstalleerd of wordt gestart op Silicon hardware en Rosetta is nog niet actief, dan zal de Mac een melding geven dat Rosetta* benodigd is om de App te laten werken.
Staat Rosetta al op de machine, dan zal Rosetta de App automatisch oppakken, hier ziet u meestal niets van.

*Rosetta is een door Apple ontwikkelde tool waarmee Intel-gebaseerde Apps op de Silicon architectuur kunnen werken. 

Aan het (eerste) gebruik van een Intel App i.c.m. Rosetta zit echter een eenmalig nadeel; Er is een wachttijd tot 20 seconden als je de Apps voor de eerste keer opstart met Rosetta. Rosetta moet dan eerst de noodzakelijke code vertalen. Bij gebruik van de Apps in Rosetta kan er ook wat vertraging optreden tijdens het eerste gebruik. Normaal gesproken zal de langere opstarttijd en vertraging niet meer spelen na het eerste gebruik.

Let op: Aangezien wij geen enkele invloed kunnen uitoefenen op Rosetta, kunnen wij ook geen enkele garantie geven op de werking van de App i.c.m. Rosetta. Wel hebben wij zelf diverse scenario’s doorlopen en hebben we succesvol de Facet PC App Portaal kunnen gebruiken op Silicon devices i.c.m. installeren, corrigeren en previewen.

 

Tijdens een toets/correctie/preview met formulekaarten (rekentoetsen met kwadraat/macht formules) lijken cijfers in de tekst te vallen.


In tegenstelling tot de BCLD hebben wij geen volledige controle over de rendering bij een op het OS draaiende App zoals de Facet PC App Portaal. Het OS grijpt in dit geval in bij de rendering.
Het gevolg kan zijn dat de rendering niet is zoals de  toetsconstructeur het bedoeld heeft. Het wegvallen van de kwadraat/macht formules is daar een gevolg van. Het is echter oplosbaar op de Mac zelf:

Het probleem wordt veroorzaakt door de STIX fonts die een Mac standaard gebruikt. Door de STIX fonts uit te schakelen (disable) op een Mac worden de formulekaarten daarna goed getoond.
Als het goed is neemt MathJax de fonts dan over.

 

Is de Portaal App ook geschikt om uit te rollen via het netwerk?


De Portaal App is ontwikkeld en getest als lokaal installatieprogramma. Dit betekent dat er niet specifiek is gekeken naar het uitrollen/inspoelen van deze software via het netwerk (bijvoorbeeld met Jamf) maar als lokaal installatiebestand. We kunnen dan ook niet garanderen dat het uitrollen/inspoelen via het netwerk zal werken. Hier kunnen wij ook geen ondersteuning op bieden.

Hoewel de software niet is ontwikkeld met het uitrollen/inspoelen via het netwerk in het achterhoofd, betekent het niet dat het niet kán werken.

Er is door verschillende Mac scholen aangegeven dat het uitrollen/inspoelen via het netwerk (deels) goed werkte, maar in een aantal gevallen werden niet altijd alle onderdelen vervangen of werd de nieuwe software niet altijd neergezet terwijl het leek alsof dit wel goed lukte.

Het resultaat was uiteindelijk dat de Portaal App zich op een aantal machines probeerde aan te melden op een omgeving zoals correctie of inzage (op portaal.facet.onl) met een oudere versie, terwijl dit op andere machines wel met de nieuwere versie lukte (deze waren dan wel goed uitgerold/ingespoeld). Als er een oudere versie van de Portaal App wordt gebruikt die niet meer wordt toegestaan, kenmerkt zich dit met de melding ‘Inloggen niet toegestaan. Geen of verkeerde client’.

Dit betekent dat op de machines die de oudere versie van de Portaal App gebruiken, hier de Portaal App handmatig verwijderd moet worden en de (nieuwe) Portaal App handmatig geïnstalleerd moet worden.

 

Onze Mac computers zijn bijgewerkt/draaien op een bepaalde (oudere) Mac OS versie. De Portaal App start niet op of nw.js of het icoontje van de Portaal App is leeg/wit.


Wij hebben gezien dat onder meer met Mac OS 13 het werken met bepaalde Intel Apps op Silicon devices problemen kan geven.

Soms wordt dit opgelost door de betreffende App te verwijderen en opnieuw te installeren.

Soms moet men via de Applicatiemap het betreffende App icoon aanklikken, info kiezen (of get info) en kies er dan voor om te openen met Rosetta. (Rosetta is namelijk vereist).
Tot dusver is de Portaal App werkend getest tot en met Mac OS versie ‘Sonoma’ (14.4).

Linux


Wat zijn de volledige minimale systeemeisen?


Uw computer moet minimaal over Red hat 7.2 beschikken. Ubuntu, Mint en Fedora worden in principe ondersteund. De werking en weergave van de Facet PC App Portaal kan niet worden gegarandeerd wegens het open source karakter van Linux. Wij kunnen geen controle uitoefenen op de werking van kernels.

· Uw Linux versie moet met .run bestanden overweg kunnen.
· 4GB RAM is minimaal benodigd (meer wordt aangeraden).
· Minimaal 350MB vrije schijfruimte is vereist. 
· PC App Portaal werkt op Intel hardware (x86-64). ARM wordt niet ondersteund.
· Recente kernel.

 

 

In de handleiding wordt een andere App versie getoond op de screenshots dan ik in gebruik heb?


In principe wordt in de handleiding geprobeerd de laatste versie te tonen. De stappen die worden getoond kunnen ook worden toegepast als de versie die u in gebruik hebt, afwijkt dan de versie in de handleiding.
U dient dan alleen rekening te houden met een andere bestandsnaam tijdens installatie in de terminal.

 

In de software/bestanden van de software zie ik verschillende namen staan; DUO, CvTE en Quintor. Wie zijn dit?


DUO ontwikkelt en beheert het Facet afnameplatform en de daarbij horende software. CvTE is de opdrachtgever van DUO vanuit het ministerie van OCW.
Quintor ontwikkelt in opdracht van Duo de Facet PC App Portaal.   

Als ik installatieproblemen heb of ik loop tegen problemen aan tijdens het gebruik van de Facet PC App Portaal, kan de Facet Helpdesk mij helpen?


Reguliere vragen omtrent examens kunnen zonder problemen door de Helpdesk worden behandeld.

Vragen die specifiek over Linux gaan of de installaties via o.a. de terminal kunnen niet door de Helpdesk worden behandeld. Linux kennis is niet aanwezig.

Facet Wiki